Menighedsrådsvalg 2020 | Høsterkøb Sogn

Menighedsrådsvalg 2020

Tak for et fint menighedsrådsvalg. Vi har fået valgt 7 medlemmer og 3 suppleanter.

Høsterkøb Sogns nye Menighedsråd, der træder i kraft d. 29.11.20  er: Peter Gerlach-Hansen, Carl Christian Fischer Trollo, Pia Hallas, Henrik Stensfeldt Pedersen, Mark Justin Shedel, Peter Baumgarten Frederiksen og Anders Schou.

Og følgende er suppleanter: Sonja Lousdal, Bent Aage Henningsen og Julie Engelbrecht Godtkjær.

Se i øvrigt nedenstående.

En opstillingsberettiget person kan udløse et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste, der skal udarbejdes på den af Kirkeministeriet godkendte formular og afleveres senest den 13. oktober 2020 til enten Sognepræst Annemette Norsker, præstekontoret for Høsterkøb Sogn, Gøngehusvej 286, 2970 Hørsholm eller til menighedsrådsformand Peter Gerlach-Hansen, Østerskov Krat 14, 2950 Vedbæk.

 Antal medlemmer, som skal vælges til menighedsrådet: 7

Antal stillere, som skal underskrive en kandidatliste: 7

Menighedsrådets funktionsperiode er december 2020 til november 2024.

Ophavsret: